Consell 19. Amb líders o sense líders? Consells per canviar el món