Consell 4. Les revolucions es poden exportar? Consells per canviar el món