Consell 7. El poder del poble és la gent Consells per canviar el món