Els primers col·lectius i organitzacions per la pau i la noviolència sorgits a Catalunya: dècades dels anys 50 i 60.